Ønsker å:

  • Fremme interesse for trekkspillmusikk.
  • Gi tilbud om musikalsk utvikling og fellesskap for aktive utøvere.
  • Holde kontakt med lignende klubber med sikte på utveksling av erfaringer og gjensidig inspirasjon.
  • Være del av og bidra i det lokale kulturlivet.